Podmienky spracovania a parametre peny Ultrapol RG 03/10

Systém Ultrapol RG 03/10 musí splniť vyššie uvedené podmienky spracovania, aby vytvorená pena mala parametre uvedené vo Vyhlásení o úžitkových vlastnostiach, ako aj aby mala príslušnú výdatnosť. 

Teplota v miestnosti:                          min. +20 oC

Teplota podkladu:                              min. +20 oC

Teplota surovín:                                 25-30 oC

Teplota „blokov”                               50-55 oC

Teplota „hadice”                                55-60 oC

Tlak                                                    100-130 atm

Vlhkosť dosiek a krokiev                  pod 20 %

 

Zložka A sa pred nástrekom musí iba trochu zmiešať a zohriať na požadovanú teplotu. Počas práce sa musí miešať, aby bola zachovaná stabilná teplota. 

V tabuľke sú uvedené technické údaje peny Ultrapol RG 03/10.Bližšie informácie a kompletnú dokumentáciu nájdete v záložke „na prevzatie“.

 

 

 Podstatné vlastnosti

 Úžitková vlastnosť

 Technická špecifikácia

 Reakcia na oheň

 Trieda E

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 13501-1+A1:2010

 PN-EN 11925-2:2010

 Tepelná vodivosť

 λm = 0,037 W/mK

 λ90,90 = 0,038 W/mK

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 12667:2002

 Vyhlasovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti zohľadňujúca efekt starnutia λD pre každú hrúbku izolácie

 

 λD = 0,039 W/mK

 PN-EN 14315-1:2013-06

 

 Krátkodobá nasiakavosť vody pri čiastočnom ponorení

 Wp < 0,3 kg/m2

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 1609:2013-07 met. B

 Priepustnosť vodnej pary:

 súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary

 koeficient priepustnosti vodnej pary

 µ > 3,6

 > 0,147 mg/(m·h·Pa)

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 12086:2013-07

 Stabilita rozmerov pri teplote +70 oC a 90 %

 relatívnej vlhkosti, po 48 hod.

 Δε < 1%

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 1604:2013-07

 Stabilita rozmerov pri teplote -20 oC po 48 hod.

 Δε < 0,5%

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 1604:2013-07

 Uvoľňovanie prchavých organických zlúčenín

 Spĺňa požiadavky vnútroštátnych predpisov o uvoľňovaní nebezpečných látok a môže sa používať v obytných miestnostiach kategórie A a B, ktoré sú určené na pobyt ľudí.

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN EN ISO 16000-9:2009

 ISO 16000-6:2011

 PB’LS-002/4/09-1999

 PB’LS-012/2/09-2004

 

Vodca v oblasti otepľovania
Hustota po nástreku cca 12 kg/m3

Systém s otvorenými bunkami na izoláciu podkroví. Systém sa vďaka použitiu najnovších typov katalyzátorov počas nástreku vyznačuje obmedzeným zápachom. Trieda horľavosti E.
Hustota po nástreku cca 40 kg/m3

Vyznačuje sa vysokou tvrdosťou v pomere k hustote, a tiež hladkou lícovou stranou. Vďaka vysokému obsahu Solkane 365/227 má veľmi dobré izolačné vlastnosti. Je tiež odolný voči zmršťovaniu a súčasne voči pukaniu peny pri rôznych teplotách. Trieda horľavosti E.
Hustota po nástreku cca 50 kg/m3

Systém vyvinutý na izolovanie základov. Ekonomická verzia strešného systému so zníženou hustotou a s odolnosťou voči ohňu, ktorý si zachováva vysokú pevnosť v tlaku.
Hustota po nástreku cca 60 kg/m3

Vyznačuje sa veľmi vysokou tvrdosťou a tiež veľmi hladkou lícovou stranou, čo je veľmi dôležité pri zabezpečovaní peny farbou. Vďaka vysokému obsahu Solkane 365/227 má veľmi dobré izolačné vlastnosti. Je tiež odolný voči zmršťovaniu a súčasne voči pukaniu peny.
Hustota po nástreku cca 600 kg/m3

Systém prakticky nie je spenený, má veľmi tvrdú štruktúru a je perfektný na spevňovanie prvkov z ABS a PMMA
Opýtajte
sa nás

Ak máte akékoľvek otázky, použite prosím kontaktný formulár. Do 24 hodín sa pokúsime poslať odpoveď na prijatú otázku.