Podmienky spracovania a parametre peny Ultrapol RG 03/10

Systém Ultrapol RG 03/10 musí splniť vyššie uvedené podmienky spracovania, aby vytvorená pena mala parametre uvedené vo Vyhlásení o úžitkových vlastnostiach, ako aj aby mala príslušnú výdatnosť. 

Teplota v miestnosti:                          min. +20 oC

Teplota podkladu:                              min. +20 oC

Teplota surovín:                                 25-30 oC

Teplota „blokov”                               50-55 oC

Teplota „hadice”                                55-60 oC

Tlak                                                    100-130 atm

Vlhkosť dosiek a krokiev                  pod 20 %

 

Zložka A sa pred nástrekom musí iba trochu zmiešať a zohriať na požadovanú teplotu. Počas práce sa musí miešať, aby bola zachovaná stabilná teplota. 

V tabuľke sú uvedené technické údaje peny Ultrapol RG 03/10.Bližšie informácie a kompletnú dokumentáciu nájdete v záložke „na prevzatie“.

 

 

 Podstatné vlastnosti

 Úžitková vlastnosť

 Technická špecifikácia

 Reakcia na oheň

 Trieda E

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 13501-1+A1:2010

 PN-EN 11925-2:2010

 Tepelná vodivosť

 λm = 0,037 W/mK

 λ90,90 = 0,038 W/mK

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 12667:2002

 Vyhlasovaná hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti zohľadňujúca efekt starnutia λD pre každú hrúbku izolácie

 

 λD = 0,039 W/mK

 PN-EN 14315-1:2013-06

 

 Krátkodobá nasiakavosť vody pri čiastočnom ponorení

 Wp < 0,3 kg/m2

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 1609:2013-07 met. B

 Priepustnosť vodnej pary:

 súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary

 koeficient priepustnosti vodnej pary

 µ > 3,6

 > 0,147 mg/(m·h·Pa)

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 12086:2013-07

 Stabilita rozmerov pri teplote +70 oC a 90 %

 relatívnej vlhkosti, po 48 hod.

 Δε < 1%

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 1604:2013-07

 Stabilita rozmerov pri teplote -20 oC po 48 hod.

 Δε < 0,5%

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN-EN 1604:2013-07

 Uvoľňovanie prchavých organických zlúčenín

 Spĺňa požiadavky vnútroštátnych predpisov o uvoľňovaní nebezpečných látok a môže sa používať v obytných miestnostiach kategórie A a B, ktoré sú určené na pobyt ľudí.

 PN-EN 14315-1:2013-06

 PN EN ISO 16000-9:2009

 ISO 16000-6:2011

 PB’LS-002/4/09-1999

 PB’LS-012/2/09-2004

 

Položte nám otázku

Ak máte nejaké otázky, opýtajte sa ich pomocou kontaktného formulára. Pokúsime sa poslať odpoveď do 24 hodín na prijatú požiadavku.

logo Biuro Ultrapur
telefónne číslo
61 415 29 82

biuro@ultrapur.pl
Napíšte, ako vám môžeme pomôcť
Meno a priezvisko
Telefónne číslo
Emailová adresa
Kód z obrázku
*Údaje zadané v kontaktnom formulári budú spracované za účelom zodpovedania zaslanej otázky. Więcej informacji w Polityka Prywatności.